அங்கர் பால்மா வாங்க குவிந்த மக்கள்

வாழைச்சேனை கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் அங்கர் விநியோகிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை பெறுவதற்காக அங்கள் மக்கள் குவித்தனர்.

நாட்டில் பால்மா தட்டுப்பாடு மிக நீண்ட காலமாக நிலவி வந்த நிலையில் தற்போது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மூலம் அங்கர், ரத்தி போன்ற பால்மா விநியோகம் இன்று இடம்பெ றுகின்றது.

இந்நிலையில் வாழைச்சேனை பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மூலம் அங்கர், ரத்தி பால்மா விநியோகம் பொதுமக்கள் பாவனைக்கு மாத்திரம் பால்மா விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் நலன்கருதி அரசாங்கத்தினால் பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மூலம் அங்கர், ரத்தி பால்மா 380 விநியோகம் செய்த நிலையில் மக்களின் வருகை அதிகரித்துக் காணப்பட்டது.

இந்நிலையில் வாழைச்சேனை பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு பால்மா கொள்வனவிற்கு வந்த மக்களுக்கு இரண்டு பால்மா பெட்டிகள் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது.

Comments are closed.