குரங்கு காய்ச்சல் பரவல் பற்றி புதிய தகவல்கள்

குரங்கு காய்ச்சல், 50 நாடுகளில் பரவி விட்டது. மொத்தம் 4 ஆயிரத்து 100 பேருக்கு இக்காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதை சர்வதேச பெருந்தொற்றாக இப்போது அறிவிக்க தேவையில்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

அதே சமயத்தில், குரங்கு காய்ச்சல் பற்றி அறியப்படாத விஷயங்கள் இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

குரங்கு காய்ச்சல் பற்றி தெரிந்த 3 விஷயங்களும், தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் 3 விஷயங்களும் இதில் கூறப்பட்டுள்ளன.

Comments are closed.