சட்டவிரோதமான முறையில் கொண்டுவரப்பட்ட 7 ஆயிரத்து 500 கிலோ கிராம் மஞ்சள் மீட்பு!

சட்டவிரோதமான முறையில் நாட்டுக்குள்  கொண்டுவரப்பட்ட 7 ஆயிரத்து 500 கிலோ கிராம் மஞ்சள் இலங்கை சுங்கத்தினால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 15 மில்லியன் பெறுமதியான மஞ்சள் தொகையே இவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக சுங்க ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments are closed.