நாளை மின்வெட்டு அமுலாகும் விதம்

நாளை 3 மணித்தியாலங்களும் 40 நிமிடங்களும் மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

அதன்படி A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V W ஆகிய வலயங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையான காலப்பகுதியில் 2 மணித்தியால மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

அதனை தொடர்ந்து, மாலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையான காலப்பகுதியில் ஒரு மணித்தியாலமும் 40 நிமிடங்களும்,

கொழும்பு முன்னுரிமை வலயங்களில் (CC) காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை 3 மணித்தியாலங்கள் மின் வெட்டு அமுலாவதுடன்,

M N O X Y Z ஆகிய வலயங்களில் காலை 5 மணி முதல் 8 மணி வரை 3 மணித்தியால மின் வெட்டு அமுலாகுமென பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Comments are closed.