பாடசாலைகள் குறித்து புதிய முக்கிய அறிவிப்பு!

மேல் மாகாணத்தின் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களைத் தவிர்ந்த, ஏனைய பிரதேசங்களில் உள்ள அரச பாடசாலைகளில், தரம் 11 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை மாத்திரம் மீள ஆரம்பிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கமைய, இம்மாதம் 25 ஆம் திகதி தரம் 11 மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை  மீள ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக, கல்வி அமைச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments are closed.