பாராளுமன்றில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விவசாயிகள் எதிர்கொண்டுள்ள உர பிரச்சினைக்கு தீர்வு கோரி இன்று பாராளுமன்றில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விவசாயிகள் எதிர்கொண்டுள்ள உர பிரச்சினைக்கு தீர்வு கோரி இன்று பாராளுமன்றில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதன்போது கையில் பதாகைகளை ஏந்திய எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினரின் புகைப்படங்களில் சமூக ஊடகங்களில் தற்சமயம் வெளி வந்துள்ளன.

Comments are closed.