6 ஆம் தரத்துக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வது தொடர்பில் புதிய சுற்றுநிருபம்

6 ஆம் தரத்துக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வது தொடர்பில் புதிய சுற்றுநிருபமொன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன்படி ஐந்தாம் தர புலமைப்பரிசில் தொடர்பில் வெளியிடப்பட்ட வெட்டுப்புள்ளிகளின் அடிப்படையில் குறித்த சுற்றுநிருபம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இத்தகவலை கல்வியமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Comments are closed.