பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் பொன்மொழிகள்

இனப்பற்று என்பது
எல்லோருக்கும் தேவை.
அதை நல்ல காரியங்களுக்கு
பயன்படுத்துவது உத்தமம்
கெட்ட காரியங்களுக்கு
பயன்படுத்துபவன் மகாபாவி.!

தவறுகள் நடப்பது
கெட்டவர்களால்இல்லை..
தவறுகள் நடப்பதை
அமைதியாக வேடிக்கை
பார்க்கும் நல்லவர்களால்.

மானத்தை பெரிதாக
கருத்துபவனுக்கு மரணம்
ஒரு விடயம் அல்ல..
மரணிக்க துணிந்தவனுக்கு
சமுத்திரம் முழங்கால் மட்டம்.

பெண்களை தாயாகவும்
தங்கையாகவும்
நினைப்பவர்களை தான்
மனிதன் எனலாம்.

தனியாக இருக்கும் போது
சிந்தனை செய்வதில் கவனம்
செலுத்துங்கள்.. கூட்டத்தோடு
இருக்கும் போது வார்த்தைகளில்
கவனமாக இருங்கள்.

ஞானிகள் அடக்கமாக
இருப்பார்கள் அவர்களின்
நிலையை சோம்பேறிகள்
நிலை என்று எண்ணுவது
தவறு.

மனிதன் ஆபாசங்களில்
எளிதில் சிக்கி விடுகிறான்.
அது அவனை குலைத்து
குன்றி விடுகிறது.

வீரம் அற்ற அகிம்சை
கபடம் எனும் மோசமான
நிலையை அடைந்து விடும்.

ஒழுக்கத்திற்கு என வைத்த
கட்டுப்பாடுகள் வயிற்றுப்
பிழைப்பிற்கென கைவிடப்பட்டன.
அதிக பணம் திரட்டும் ஆசையில்
ஒழுக்கம் அழிந்து விட்டது.

கடவுளை தொழ வேண்டிய
விதம்.. தொழ நினைப்பவனுடைய
பக்குவத்திற்கு ஏற்றவாறு
பல வகைப்படும்.

நாகரிகத்தின் பெயரால்
ஒழுக்கத்தை கை விட்டதனால்
நாடெங்கும் கேடுகள்
பரவி விட்டன.

எல்லோரிடத்திலும்
தெய்வம் உண்டு.. ஆனால்
எல்லோரும் தெய்வத்துடன்
இல்லை.

நூறு ஏழைகள் ஒரு
பணக்காரனை உண்டாக்குகிறார்கள்.
ஒரு பணக்காரன் ஆயிரம்
ஏழைகளை உண்டாக்குகிறான்.

சாவுக்கு பயம் இல்லாதவனே
சாதிக்கும் சக்தியினை
பெறுகிறான்.

மனிதனை உயர்ந்தவர்
தாழ்ந்தவர் என ஒழுக்கத்தின்
பெயரால் மட்டுமே மரியாதை
கொடுக்க வேண்டுமே தவிர
சாதியை வைத்து அல்ல.

வீரம் என்ற குணம் தான்
எதிரியும் பாராட்டும்
நிலையை ஏற்படுத்தும்.
கோழைத்தனம்
அவ்வாறு செய்யாது.

Comments are closed.