மகாத்மா காந்தியின் தத்துவங்கள்

1. நோயால் மரணமடைபவர்களை விட..
அச்சத்தால் மரணம் அடைபவர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகம்..
எனவே யாரும் அச்சம்
கொள்ள வேண்டாம்.

2. வலிமை உடலினில் இன்றி வருவதில்லை
அசைக்க முடியாத மனஉறுதிகளில்
இருந்து வருகிறது.. நமது மனதின்
தூய்மை அதிகமாக இருந்தால்..
நமது வலிமையையும்
அதிகமாக இருக்கும்.

3. சீருடன் கச்சிதமாகவும்
கண்ணியமாகவும் இருப்பதற்கு
பணம் அதிகம் தேவைப்படாது.

4. ஒருவனிடம் துக்கமும் தூக்கமும்
எப்போது குறையுதோ..
அப்போது அவன் மேதையாகிறான்.!

5. கடமையை முன்னிட்டு செய்த
செயலுக்கு வெகுமதியை
எதிர்பார்க்க கூடாது.

6. செல்லும் பாதை சரியாக இருந்தால்
அதன் முடிவும் சரியாக இருக்கும்.
அதனால் எடுத்து வைக்கும்
ஒவ்வொரு அடியும் கண்ணியமானதாக
இருக்க வேண்டும்.

7. ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கக்கூடிய
கடுமையான தண்டனை அவனால்
புரிந்து கொள்ள இயலாத காரியத்தை
கட்டாயப்படுத்தி செய்யச் சொல்வதுதான்.!

8. உடலின் வீரத்தை விட..
உள்ளத்தின் வீரம் மிகவும்
உயர்வானது.

9. தவறுகளை ஒப்புக் கொள்ள
மறுப்பதை விட பெரிய
அவமானம் எதுவுமில்லை.

10. தீயதைப் பார்க்காதே..
தீயதைக் கேட்காதே..
தீயதைப் பேசாதே.

11. தோல்வி மனச்சோர்வை
தருவதில்லை.. மாறாக
ஊக்கத்தையே தருகிறது.

12. தவறு செய்வதில் பிழையில்லை..
ஆனால் தவறு செய்வதை
அறிந்த பின்னர் அதை
திருத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பதுதான்
பெரிய தவறு.

13. நம்மை அறிமுகப்படுத்துபவை
நம் வார்த்தைகள் அல்ல..
நமது வாழ்க்கையே.!

14. வீரர்களின் லட்சணம்
அகிம்சை.

15. அகிம்சையைப் பின்பற்றும் போது
நாம் துன்பத்தை மகிழ்ச்சியோடு
ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.

16. மற்றவர்களை வெல்ல என்னிடம்
அன்பை தவிர வேறொரு
ஆயுதம் இல்லை.

17. எப்போதும் உண்மையை மறைக்காது
சொல்லக்கூடிய மனத்திடம் வேண்டும்.

18. வாய்மை வரலாற்றையும்
கடந்து நிற்கும்.

19. வீரம் உடலின் ஆற்றல் அல்ல
உள்ளத்தின் பண்பு.

20. சந்தேகம் எனும் காயத்தை
விவாதங்களினாலும் விளக்கங்களினாலும்
குணப்படுத்த முடியாது.

21. இதயம் என்னும் சாணைக்கல்லில்
கூரேற்றிய போர்வாளின்
கூர்மையான முனை அகிம்சை.

22. பொறுமையும் விடாமுயற்சியும்
மலைகளை கூட தகர்த்து விடும்.

23. நான் போதிப்பது கோழைகளின்
அகிம்சையை அல்ல.

24. தவறை மன்னிக்கும் குணம்
ஒருவனின் உயர்ந்த
பண்பாட்டைக் காட்டுகிறது.

Comments are closed.